Folkepension: En grundig forklaring på den danske folkepensionsordning

Byokobarn

aug 6, 2023

Hvad er folkepension?

Folkepension er en social sikringsordning, der sikrer økonomisk støtte til ældre borgere i Danmark. Det er en form for alderspension, som udbetales til personer, der har nået folkepensionsalderen og opfylder visse betingelser.

Hvordan fungerer folkepensionsordningen i Danmark?

Folkepensionsordningen i Danmark er baseret på et princippet om solidaritet, hvor arbejdstagere bidrager til ordningen gennem deres skattebetalinger i løbet af deres arbejdsliv. Når man når folkepensionsalderen, kan man ansøge om at få udbetalt folkepension.

Folkepensionen er en fastsat økonomisk støtte, der udbetales månedligt og skal sikre, at ældre borgere har en grundlæggende indkomst til at dække deres leveomkostninger.

Hvem er berettiget til folkepension?

For at være berettiget til folkepension i Danmark skal man opfylde følgende betingelser:

 • Man skal være fyldt 65 år (folkepensionsalderen).
 • Man skal have boet i Danmark i en vis periode.
 • Man skal have opholdt sig lovligt i Danmark.
 • Man må ikke have en formue, der overstiger visse grænser.

Folkepensionsalderen

Hvornår kan man få folkepension?

Folkepensionsalderen er den alder, hvor man kan begynde at modtage folkepension. Tidligere var folkepensionsalderen fastsat til 65 år for både mænd og kvinder, men den er gradvist blevet hævet i takt med stigende forventet levetid.

Hvad er den nuværende folkepensionsalder?

Den nuværende folkepensionsalder i Danmark afhænger af fødselsåret. For personer født efter 1954 stiger folkepensionsalderen gradvist, og den vil nå 67 år i 2027. Det betyder, at personer født i 1963 eller senere vil skulle vente til de er 67 år for at kunne få folkepension.

Folkepensionsbeløb

Hvordan beregnes folkepensionsbeløbet?

Folkepensionsbeløbet beregnes på baggrund af flere faktorer, herunder:

 • Antallet af år, man har boet i Danmark.
 • Indkomstforholdene i ens bedste år.
 • Ægtefælles/samlevers indkomst.
 • Formueforhold.

Hvad er den gennemsnitlige folkepensionsudbetaling?

Den gennemsnitlige folkepensionsudbetaling varierer afhængigt af de individuelle forhold. Dog kan man sige, at folkepensionen udgør en grundlæggende indkomst, der skal sikre, at ældre borgere har en vis økonomisk tryghed.

Folkepensionsregler og betingelser

Hvad er kravene for at modtage folkepension?

For at modtage folkepension i Danmark skal man opfylde følgende krav:

 • Man skal være fyldt 65 år (folkepensionsalderen).
 • Man skal have boet i Danmark i en vis periode.
 • Man skal have opholdt sig lovligt i Danmark.
 • Man må ikke have en formue, der overstiger visse grænser.

Hvad sker der, hvis man har andre indtægter eller formue?

Hvis man har andre indtægter eller en formue, der overstiger visse grænser, kan det påvirke størrelsen af folkepensionen. Der er visse indtægtsgrænser og formuegrænser, der skal overholdes for at kunne modtage fuld folkepension. Hvis man overskrider disse grænser, kan folkepensionen blive nedsat eller helt bortfalde.

Folkepension og ægtefælle/samlever

Hvordan påvirker en ægtefælle/samlevers indkomst folkepensionen?

En ægtefælles eller samlevers indkomst kan påvirke størrelsen af folkepensionen. Hvis ens ægtefælle eller samlever har en indkomst over visse grænser, kan det medføre en nedsættelse eller bortfald af folkepensionen.

Hvad sker der ved ægtefælles død?

Ved ægtefælles eller samlevers død kan der være ændringer i folkepensionen. Hvis ens ægtefælle eller samlever modtog folkepension, kan man som efterlevende ægtefælle eller samlever være berettiget til at modtage en del af den afdødes folkepension.

Supplerende pension og folkepension

Hvad er supplerende pension?

Supplerende pension er en ekstra pensionsordning, som man kan have udover folkepensionen. Det kan være en privat pensionsordning eller en pensionsordning gennem ens arbejdsgiver.

Hvordan påvirker supplerende pension folkepensionen?

Supplerende pension kan påvirke størrelsen af folkepensionen. Hvis man modtager en supplerende pension, kan det medføre en nedsættelse eller bortfald af folkepensionen, afhængigt af størrelsen af den supplerende pension.

International folkepension

Hvad er reglerne for folkepension, hvis man har boet eller arbejdet i udlandet?

Hvis man har boet eller arbejdet i udlandet, kan det have betydning for ens ret til folkepension. Der er visse regler, der gælder for personer, der har boet eller arbejdet i udlandet, herunder krav om bopælsperiode og indkomstforhold.

Hvordan søger man om folkepension, hvis man har boet eller arbejdet i udlandet?

Hvis man har boet eller arbejdet i udlandet, skal man kontakte Udbetaling Danmark for at få vejledning om, hvordan man søger om folkepension. Der kan være særlige regler og procedurer, der skal følges i forbindelse med ansøgningen.

Folkepension og frivillig arbejde

Kan man modtage folkepension, selvom man arbejder frivilligt?

Ja, man kan modtage folkepension, selvom man arbejder frivilligt. Folkepensionen er ikke betinget af, om man arbejder eller ej. Dog kan indtægter fra frivilligt arbejde påvirke størrelsen af folkepensionen, hvis de overstiger visse grænser.

Hvordan påvirker frivilligt arbejde folkepensionen?

Indtægter fra frivilligt arbejde kan påvirke størrelsen af folkepensionen, hvis de overstiger visse grænser. Hvis man modtager indtægter fra frivilligt arbejde, skal man oplyse dette til Udbetaling Danmark, da det kan have betydning for udbetalingen af folkepensionen.

By okobarn