Hvor mange dræbte Anders Breivik?

Byokobarn

jan 31, 2024

Introduktion

Anders Behring Breivik er en norsk terrorist og massemorder, der er kendt for sine angreb i Norge den 22. juli 2011. Han blev født den 13. februar 1979 i Oslo, Norge, og voksede op i en velstående familie. Breivik begik to separate angreb den pågældende dag, hvor han først bombede regeringskvarteret i Oslo og derefter gik til angreb på øen Utøya, hvor der var afholdt en sommerlejr for unge politiske aktivister.

Hvem er Anders Breivik?

Anders Behring Breivik er en norsk statsborger, der tidligere var medlem af det norske Fremskrittspartiet. Han blev senere ekskluderet fra partiet på grund af hans ekstreme holdninger og synspunkter. Breivik var kendt for at være anti-islamisk og anti-multikulturel og havde ekstreme nationalistiske og højreekstremistiske holdninger.

Baggrund for angrebet

Breivik hævdede, at hans angreb var motiveret af hans modstand mod indvandring, islamisering og den politiske elite i Norge. Han mente, at han handlede i selvforsvar for at beskytte den norske kultur og det norske folk mod det, han betragtede som en trussel udefra.

Angrebet i Oslo

Tidspunkt og sted

Angrebet i Oslo fandt sted den 22. juli 2011. Kl. 15:25 detonerede Breivik en bombe i en varevogn parkeret uden for regeringskvarteret i Oslo. Eksplosionen forårsagede store ødelæggelser og dræbte otte mennesker. Adskillige bygninger blev beskadiget, herunder regeringsbygningen.

Angrebsmetoder

Breivik brugte en hjemmelavet bombe, der var placeret i en varevogn. Bomben var lavet af gødningsstoffer og brændbart materiale og blev detonerede ved hjælp af en tændsats. Angrebet var nøje planlagt, og Breivik havde forklædt sig som en politibetjent for at få adgang til området.

Antal dræbte og sårede

I angrebet i Oslo blev otte mennesker dræbt og mange flere såret. De dræbte var primært ansatte i regeringsbygningen og forbipasserende.

Angrebet på Utøya

Tidspunkt og sted

Efter angrebet i Oslo fortsatte Breivik til øen Utøya, hvor der blev afholdt en sommerlejr for unge politiske aktivister. Angrebet fandt sted samme dag, den 22. juli 2011. Breivik ankom til øen omkring kl. 17:00 og åbnede ild mod de tilstedeværende.

Angrebsmetoder

På Utøya gik Breivik rundt og skød mod de tilstedeværende med en halvautomatisk riffel og en pistol. Han angreb både fra land og fra vandet, og mange af ofrene forsøgte at flygte ved at springe i vandet. Breivik fortsatte med at skyde mod dem, der forsøgte at undslippe.

Antal dræbte og sårede

På Utøya blev 69 mennesker dræbt, herunder mange unge politiske aktivister. Derudover blev mange flere såret, nogle alvorligt.

Retssagen mod Anders Breivik

Dom og straf

Efter angrebene blev Anders Breivik anholdt og stillet for retten. Han blev anklaget for terrorisme og massemord. I retssagen hævdede han, at han handlede i nødværge og for at beskytte sit folk. Breivik blev fundet tilregnelig og blev dømt til 21 års fængsel, som er den maksimale straf i Norge. Dommen kan forlænges, hvis han stadig udgør en fare for samfundet.

Reaktioner og debat

Angrebene i Oslo og på Utøya chokerede både Norge og resten af verden. Der var stor debat omkring Breiviks motiver og hans ekstreme holdninger. Mange mente, at angrebene var et udtryk for et stigende problem med højreekstremisme og hadefuld retorik.

Efterspil og konsekvenser

Politisk og samfundsmæssig påvirkning

Angrebene havde en dybtgående indvirkning på det norske samfund. Der blev indført skærpede sikkerhedsforanstaltninger, og der blev sat fokus på bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering. Derudover førte angrebene til en øget debat omkring indvandring, integration og national identitet.

Erindring og minde

Angrebene i Oslo og på Utøya er blevet markeret som en del af Norges historie. Der er opført mindesmærker på begge steder, og årsdagen for angrebene bliver årligt markeret med forskellige ceremonier og arrangementer.

Konklusion

Anders Breivik begik en forfærdelig forbrydelse, der kostede mange mennesker livet og efterlod et dybt sår i det norske samfund. Angrebene i Oslo og på Utøya vil for altid være en del af Norges historie og minde os om vigtigheden af at bekæmpe ekstremisme og fremme tolerance og samhørighed.

By okobarn