En grundig forklarende artikel om ‘summarisk’

Byokobarn

jul 17, 2023

Introduktion til begrebet ‘summarisk’

‘Summarisk’ er et dansk udtryk, der bruges til at beskrive en kortfattet og koncis fremstilling af information eller tekst. Det refererer til evnen til at opsummere og præsentere essensen af en tekst eller et emne på en kort og præcis måde. I denne artikel vil vi udforske betydningen af ‘summarisk’, dets historiske baggrund, dets anvendelse i forskellige sammenhænge, fordele og ulemper ved at bruge det, metoder til at opnå en summarisk fremstilling, eksempler på brug af ‘summarisk’, samt en guide til at skrive en summarisk tekst.

Historisk baggrund for begrebet

Udtrykket ‘summarisk’ har sin oprindelse i det latinske ord “summarium”, der betyder “resumé” eller “opsummering”. Det blev først brugt i det 18. århundrede og har siden udviklet sig til at blive en vigtig del af både juridisk og skriftlig analyse.

Udviklingen af begrebet ‘summarisk’

I begyndelsen blev ‘summarisk’ primært brugt inden for juridisk praksis til at beskrive en hurtig og forenklet behandling af en sag. Det blev brugt til at skelne mellem en summarisk behandling og en mere detaljeret og omfattende behandling. Senere blev begrebet også anvendt inden for tekstanalyse og skrivning for at beskrive en kort og præcis fremstilling af information.

Anvendelse af ‘summarisk’

‘Summarisk’ anvendes i forskellige sammenhænge, herunder juridisk praksis og tekstanalyse. Lad os udforske disse to anvendelser nærmere.

Summarisk i juridisk sammenhæng

I juridisk praksis refererer ‘summarisk’ til en hurtig og forenklet behandling af en sag. Det kan for eksempel være en summarisk domsafsigelse, hvor dommeren giver en kort og koncis afgørelse baseret på de væsentlige punkter i sagen. Dette bruges ofte i mindre sager, hvor en mere detaljeret behandling ikke er nødvendig.

Summarisk i forbindelse med tekstanalyse

Inden for tekstanalyse refererer ‘summarisk’ til evnen til at opsummere og præsentere essensen af en tekst på en kort og præcis måde. Dette kan være nyttigt i forskellige sammenhænge, f.eks. når man skal skrive en resumé eller en kortfattet præsentation af forskningsresultater. Ved at bruge ‘summarisk’ kan man kommunikere vigtig information på en effektiv og letforståelig måde.

Fordele og ulemper ved at bruge ‘summarisk’

Der er flere fordele ved at bruge ‘summarisk’ i både juridisk praksis og tekstanalyse. Lad os se nærmere på disse fordele og også overveje nogle af ulemperne ved at bruge ‘summarisk’.

Fordele ved at bruge ‘summarisk’

 • Effektiv kommunikation: Ved at bruge ‘summarisk’ kan man formidle vigtig information på en kort og præcis måde, hvilket gør det lettere for modtageren at forstå og huske essensen af teksten.
 • Tidsbesparelse: Ved at bruge ‘summarisk’ kan man spare tid ved at undgå at skulle læse eller skrive lange og detaljerede tekster. Dette er især nyttigt i travle situationer eller når man har behov for at få et hurtigt overblik over en sag.
 • Klarhed og fokus: ‘Summarisk’ hjælper med at fjerne unødvendig information og fokusere på det væsentlige. Dette gør det lettere for både afsender og modtager at forstå og arbejde med teksten.

Ulemper ved at bruge ‘summarisk’

 • Manglende detaljer: En summarisk fremstilling kan mangle detaljer, hvilket kan være problematisk i nogle sammenhænge, hvor en mere omfattende behandling er nødvendig.
 • Misforståelser: Hvis en summarisk tekst ikke er klart formuleret eller mangler vigtige oplysninger, kan det føre til misforståelser eller fejlagtige fortolkninger af teksten.
 • Begrænset anvendelse: ‘Summarisk’ er ikke altid egnet til alle typer tekster eller situationer. Det er vigtigt at vurdere, om en summarisk fremstilling er passende i den givne kontekst.

Metoder til at opnå en summarisk fremstilling

Der er forskellige metoder og teknikker, der kan hjælpe med at opnå en summarisk fremstilling af information eller tekst. Her er nogle af de mest almindelige metoder:

Opsummeringsteknikker

En af de mest effektive metoder til at opnå en summarisk fremstilling er at bruge opsummeringsteknikker. Dette kan omfatte at identificere og fokusere på de mest relevante og væsentlige punkter i teksten, eliminere unødvendig information og bruge klare og præcise formuleringer.

Struktureret og præcis skrivestil

En struktureret og præcis skrivestil er også afgørende for at opnå en summarisk fremstilling. Dette indebærer at bruge korte og præcise sætninger, undgå unødvendige gentagelser og sikre, at teksten er let at læse og forstå.

Eksempler på brug af ‘summarisk’

Lad os se på nogle eksempler på, hvordan ‘summarisk’ kan anvendes i praksis.

Eksempel 1: Summarisk domsafsigelse

I en retssag kan en dommer bruge ‘summarisk’ til at give en kort og koncis domsafsigelse baseret på de væsentlige punkter i sagen. Dette gør det lettere for parterne og andre interesserede at forstå afgørelsen og dens begrundelse uden at skulle læse en lang og detaljeret domsafgørelse.

Eksempel 2: Summarisk præsentation af forskningsresultater

I videnskabelig forskning kan ‘summarisk’ bruges til at præsentere forskningsresultater på en kort og præcis måde. Dette kan omfatte at opsummere de vigtigste fund, konklusioner og implikationer af forskningen, hvilket gør det lettere for læsere at få et overblik over studiet uden at skulle læse hele forskningsrapporten.

Sådan skriver du en summarisk tekst

Hvis du ønsker at skrive en summarisk tekst, kan du følge disse trin:

Trin for trin guide til at skrive en summarisk tekst

 1. Læs teksten grundigt og identificer de vigtigste punkter og information.
 2. Fjern unødvendig information og fokusér på det væsentlige.
 3. Brug klare og præcise formuleringer til at formidle essensen af teksten.
 4. Organisér teksten i en logisk struktur, der gør det nemt for læseren at følge med.
 5. Gennemlæs og rediger teksten for at sikre, at den er letlæselig og forståelig.

Opsummering

‘Summarisk’ er et udtryk, der beskriver evnen til at opsummere og præsentere essensen af en tekst eller et emne på en kort og præcis måde. Det anvendes i forskellige sammenhænge, herunder juridisk praksis og tekstanalyse. Ved at bruge ‘summarisk’ kan man opnå effektiv kommunikation, spare tid og skabe klarhed og fokus i teksten. Der er dog også nogle ulemper ved at bruge ‘summarisk’, så det er vigtigt at vurdere, om en summarisk fremstilling er passende i den givne kontekst. Ved at følge metoder og teknikker til at opnå en summarisk fremstilling kan man skrive en kortfattet og præcis tekst, der formidler essensen af informationen på en letforståelig måde.

Vigtigheden af at kunne skrive og forstå ‘summarisk’

Evnen til at skrive og forstå ‘summarisk’ er vigtig i mange fagområder og professionelle sammenhænge. Det hjælper med at effektivisere kommunikationen, spare tid og sikre, at vigtig information formidles klart og præcist. Uanset om man er jurist, forsker, journalist eller bare ønsker at forbedre sin skriftlige kommunikation, kan evnen til at skrive og forstå ‘summarisk’ være en værdifuld færdighed.

By okobarn