Svimmelhed og kvalme hos ældre

Byokobarn

okt 2, 2023

Introduktion

Hvad er svimmelhed og kvalme hos ældre?

Svimmelhed og kvalme hos ældre er et fælles sundhedsproblem, der kan have en betydelig indvirkning på ældres livskvalitet. Svimmelhed henviser til en følelse af, at verden roterer eller bevæger sig, mens kvalme er en ubehagelig fornemmelse i maven, der ofte ledsages af en trang til at kaste op.

Hvorfor er det vigtigt at forstå svimmelhed og kvalme hos ældre?

Forståelsen af svimmelhed og kvalme hos ældre er vigtig af flere årsager. For det første kan disse symptomer være tegn på underliggende sundhedsmæssige problemer, herunder neurologiske lidelser, hjerteproblemer eller medicinbivirkninger. Ved at forstå årsagerne til svimmelhed og kvalme kan sundhedspersonale bedre diagnosticere og behandle ældre patienter.

Derudover kan svimmelhed og kvalme have en negativ indvirkning på ældres daglige liv. Disse symptomer kan føre til faldulykker, nedsat mobilitet og begrænsninger i daglige aktiviteter. Ved at forstå og håndtere svimmelhed og kvalme kan ældre voksne opretholde deres uafhængighed og livskvalitet.

Årsager til svimmelhed og kvalme hos ældre

Almindelige årsager til svimmelhed og kvalme hos ældre

Der er flere almindelige årsager til svimmelhed og kvalme hos ældre. Disse kan omfatte:

 • Benign paroxysmal positionel vertigo (BPPV): En tilstand, hvor små partikler i det indre øre forårsager svimmelhed ved visse hovedbevægelser.
 • Dehydrering: Mangel på væske i kroppen kan føre til svimmelhed og kvalme.
 • Medicinbivirkninger: Nogle medicin kan forårsage svimmelhed og kvalme som en bivirkning.
 • Ændringer i blodtrykket: Lavt blodtryk eller ortostatisk hypotension kan føre til svimmelhed og kvalme.

Specifikke årsager til svimmelhed og kvalme hos ældre

Ud over de almindelige årsager kan ældre voksne også opleve svimmelhed og kvalme på grund af specifikke sundhedsmæssige tilstande. Disse kan omfatte:

 • Ménières sygdom: En tilstand, der påvirker det indre øre og forårsager gentagne episoder af svimmelhed og kvalme.
 • Hjerteproblemer: Visse hjerteproblemer kan forårsage nedsat blodgennemstrømning til hjernen og føre til svimmelhed og kvalme.
 • Neurologiske lidelser: Parkinsons sygdom og multipel sklerose er eksempler på neurologiske lidelser, der kan forårsage svimmelhed og kvalme.

Symptomer på svimmelhed og kvalme hos ældre

Hvordan kan man identificere svimmelhed og kvalme hos ældre?

Svimmelhed og kvalme kan være subjektive symptomer, der varierer fra person til person. Det er vigtigt at lytte til ældre voksne og deres beskrivelser af deres symptomer. Derudover kan sundhedspersonale udføre forskellige tests og undersøgelser for at evaluere svimmelhed og kvalme.

Typiske symptomer på svimmelhed og kvalme hos ældre

Nogle typiske symptomer på svimmelhed og kvalme hos ældre kan omfatte:

 • Balanceproblemer
 • Øget risiko for fald
 • Øget angst eller bekymring
 • Generel svaghed eller træthed
 • Øget følsomhed over for bevægelse

Diagnose og behandling af svimmelhed og kvalme hos ældre

Hvordan stilles diagnosen svimmelhed og kvalme hos ældre?

Diagnosen af svimmelhed og kvalme hos ældre kan være kompleks og kræve en grundig vurdering. Sundhedspersonale kan anvende forskellige metoder til at stille diagnosen, herunder:

 • Spørgsmål om symptomer og medicinbrug
 • Fysisk undersøgelse, herunder neurologisk vurdering
 • Balance- og høretest
 • Billedundersøgelser som MR-scanning eller CT-scanning

Behandlingsmuligheder for svimmelhed og kvalme hos ældre

Behandlingen af svimmelhed og kvalme hos ældre afhænger af den underliggende årsag. Nogle behandlingsmuligheder kan omfatte:

 • Medicin: Visse medicin kan hjælpe med at reducere svimmelhed og kvalme.
 • Vestibulær rehabilitering: Øvelser og terapi, der sigter mod at forbedre balancen og reducere svimmelhed.
 • Livsstilsændringer: Ændringer i kost, væskeindtag og aktivitetsniveau kan hjælpe med at reducere symptomerne.
 • Behandling af underliggende tilstande: Hvis svimmelhed og kvalme skyldes en specifik sundhedsmæssig tilstand, kan behandling af denne tilstand være nødvendig.

Forebyggelse af svimmelhed og kvalme hos ældre

Hvordan kan man forebygge svimmelhed og kvalme hos ældre?

Forebyggelse af svimmelhed og kvalme hos ældre kan involvere forskellige strategier og livsstilsændringer. Nogle forebyggende tiltag kan omfatte:

 • Opretholdelse af en sund væskebalance
 • Undgåelse af alkohol og rygning
 • Regelmæssig motion og fysisk aktivitet
 • Undgåelse af pludselige bevægelser eller ændringer i kropsposition

Livsstilsændringer og tips til at reducere svimmelhed og kvalme hos ældre

Udover forebyggende tiltag kan ældre voksne også tage nogle skridt til at reducere svimmelhed og kvalme i deres daglige liv. Nogle tips og livsstilsændringer kan omfatte:

 • Brug af støtte eller hjælpemidler som stokke eller rollatorer
 • Undgåelse af stimuli, der udløser svimmelhed, som f.eks. hurtige bevægelser eller stærke lugte
 • Opdeling af måltider i mindre portioner for at undgå overfyldt mave
 • Regelmæssig øjenkontrol og opdatering af briller eller kontaktlinser

Opsummering

Vigtigheden af at forstå og håndtere svimmelhed og kvalme hos ældre

Forståelsen af svimmelhed og kvalme hos ældre er afgørende for at sikre tidlig diagnose og passende behandling. Ved at identificere årsagerne til disse symptomer kan sundhedspersonale hjælpe ældre voksne med at forbedre deres livskvalitet og minimere risikoen for faldulykker eller andre komplikationer.

Behovet for yderligere forskning og opmærksomhed på svimmelhed og kvalme hos ældre

Da svimmelhed og kvalme hos ældre er et udbredt problem, er der behov for yderligere forskning og opmærksomhed på dette område. Ved at forstå de underliggende mekanismer og risikofaktorer kan forskere og sundhedspersonale udvikle mere effektive behandlingsmetoder og forebyggende strategier.

By okobarn